ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECO-BIO COSMETICS ICEA ECO BIO LOGO

  •  Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) ή Institute of Ethic Certification είναι ο κύριος φορέας πιστοποίησης φυσικών καλλυντικών στην Ιταλία. Είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ινστιτούτο πιστοποίησης βιολογικών καλλυντικών ή άλλων προϊόντων.
  • Ελέγχει και πιστοποιεί επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον και το εργατικό δυναμικό τους.
  • Όλα τα στάδια της παραγωγής υποβάλλονται σε ένα σύστημα πιστοποίησης σε ετήσια βάση.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α΄ΥΛΗΣ:

  • ΔΗΩ Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

  • Συνεργασία με εξειδικευμένους χημικούς μηχανικούς και διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια όπου διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος.
  • Συνεργασία με Πιστοποιημένους Δημόσιους φορείς για την έγκριση καταλληλόλητας των προϊόντων.
  • Συνεργασία με άρτια καταρτισμένες και αξιόπιστες εταιρίες.
  • ISO 9001:2008
  • ISO 22000:2005-HACCP

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Τα μηχανήματα της εταιρίας πληρούν τις ισχύουσες εναρμονισμένες απαιτήσεις ασφάλειας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Πιστοποίηση CE, Εγγύηση Μηχανημάτων.

Attachments:
Download this file (324_BC_ALOE_VERA_NAXOS IKE _1162_BC_28062016_.pdf)ICEA certification[ICEA certification]235 kB